DE VLIEGENDE HOLLANDER

Dirk is een jonge zeeman die één wens heeft: met zijn schip de Vliegende Hollander rond de Kaap de Goede Hoop naar Indië varen. Maar de mannen in de stadsherberg van Terneuzen lachen hem uit en ook de mooie Berbera Kroes lijkt niet erg onder de indruk. Dan begaat hij een fatale vergissing: hij vloekt en zweert dat hij de Kaap zal ronden, ook al zal hij eeuwig moeten varen.
Dit is het begin van een dramatisch avontuur. Dirk wordt de speelbal van God en de duivel, de Vliegende Hollander wordt een spookschip. Elk ander schip dat het in de nachtelijke stormen ontmoet, gaat reddeloos ten onder. Dirk heeft alle hoop al opgegeven, maar God besluit hem een allerlaatste kans te geven.

Het leuke aan De Vliegende Hollander is dat het een echte sage is. Een sage is een verhaal dat niet is opgeschreven, maar wordt verteld. Een echt sprookverhaal, dus. De sage van De Vliegende Hollander wordt al eeuwen op allerlei manieren doorgegeven. Zo is het zelfs niet helemaal duidelijk wie of wat de Vliegende Hollander precies is. Is het een kapitein van een spookschip? Of is het de naam van het spookschip zelf? Tegenwoordig zijn er zelfs vliegtuigen vernoemd naar de hoofdfiguur van deze sage en heel veel mensen uit verre buitenlanden kennen ‘the Flying Dutchman’.
In ieder geval is er een koppige, eigenwijze kapitein die Van der Decken zou hebben geheten. Zoals iedere zeeman vloekte hij als de beste en God had er op zekere dag genoeg van. Hij strafte de zeeman. Eeuwig moest hij op zee ronddolen en ieder schip dat hij tegenkwam, verging met man en muis.
Tot zover komen de meeste versies overeen. Vooral Engelse en Duitse schrijvers hebben zich in de negentiende eeuw laten inspireren door de Vliegende Hollander. Er waren populaire toneelstukken en de componist Richard Wagner maakte zelfs een opera Der fliegende Holländer. Wagner gebruikte op zijn beurt weer een verhaal van de schrijver Heinrich Heine, die de straf voor de kapitein nog gemener maakte: als de kapitein een vrouw zou vinden die hem trouw kon blijven, zou hij vrij zijn. Heine was ervan overtuigd dat geen enkele vrouw trouw kon zijn, dus wat hem betreft stond het lot van de kapitein vast.
De sage van De Vliegende Hollander is hardnekkig. Tot in de twintigste eeuw zijn er serieuze ooggetuigeverslagen van zeelieden die beweerden de Vliegende Hollander te hebben gezien. Hij zou rondzeilen in de wateren rond de Kaap de Goede Hoop en tijdens razende stormen zijn slag slaan.
En jij? Geloof jij in de Vliegende Hollander? In het achtste sprookverhaal wordt hij een man van vlees en bloed, iemand die een vergissing begaat en daar eeuwig voor gestraft wordt. Hij wordt het slachtoffer van een meningsverschil tussen God en de duivel. Maar in Terneuzen woont een meisje dat hem misschien redden kan. Misschien.

Venster sluiten